Tehtaan turvallisuus-ohjelmisto

Tehtailla turvallisuus on ensiluokkaisen tärkeää. Fiscalin suunnittelemalla turvallisuusohjelmistolla saa nopeasti tiedon mahdollisista vaaratilanteista tai tuotantolinjan poikkeuksista.

 

Tehtaan turvallisuusohjelmistolla voi kertoa tehtaan sisäisistä tapahtumista hyvin monipuolisesti, jotta mahdolliset vaaratilanteet tai muut poikkeavat olosuhteet saatettaisiin tehokkaasti kaikkien tietoon. Turvallisuusohjelmiston kautta voi jakaa esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja:

Vaaratiedote, kuten kaasuvuoto tai tulipalo

Kärkitiedon avulla saamme infonäyttöihin ennalta määritetyn viestin, jota voidaan muokata hälytyksen aikana. Jokaisella näytöllä voi olla oma viestinsä joka kertoo esimerkiksi viestin lukemispaikkaa lähinnä olevan hätäpoistumistien.

Jos kärkitiedon mukana saadaan tietoa siitä, mikä silmukka on hälytyksen aiheuttanut, voidaan näytöille tuoda lisäksi silmukan tiedot.

Pisimmälle vietynä näytöillä voidaan esittää myös alueen kartta, jossa on merkitty punaisella se kohta, josta hälytys on aiheutunut.

 

Poikkeus tuotantolinjoilla

Tuotantolinjojen poikkeustilanteista kertova kärkitieto saadaan kerättyä joko olemassa olevilta tunnistimilta tai juuri tätä tarkoitusta varten asennetuilta tunnistimilta. Jos esimerkiksi liike loppuu eikä tavara enää kulje, saadaan tästä hälytys määritellyille näytöille. Näin tuotantolinjan poikkeuksen syytä on mahdollista päästä selvittämään nopeasti. 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!